Gradul de complianță al lucrătorilor medicali din imsp institutul oncologic la procesul de vaccinare: între necesitate și obligativitate
pdf

Keywords

complianța
lucrători medicali
vaccinare
COVID-19
HVB

How to Cite

CARA, O., BALTAGA, R. and SOFRONIE, V. (2023) “Gradul de complianță al lucrătorilor medicali din imsp institutul oncologic la procesul de vaccinare: între necesitate și obligativitate”, One Health & Risk Management , p. 53. Available at: https://journal.ohrm.bba.md/index.php/journal-ohrm-bba-md/article/view/452 (Accessed: 31May2023).

Abstract

Introducere. Imunizarea este intervenția de sănătate publică ce salvează milioane de vieți anual, reprezintă un scut de apărare, o barieră împotriva infecţiilor prevenibile prin vaccinare. !ngajații din sistemul medical au gradul sporit de expunere profesională, astfel necesită a fi vaccinați (anti -HVB, antigripal sezonier, anti-COVID-19) conform indicațiilor epidemiologice. Acoperirea vaccinală la un nivel cât mai înalt printre lucrătorii medicali este prioritară, în scopul asigurării siguranţei asistenţei medicale pacienţilor oncologici.

Scop. Evaluarea nivelului de vaccinare a cadrelor medicale din IMSP Institutul Oncologic.

Material și metode. Datele au fost colectate din Sistemul informațional automatizat „Registrul de evidență a vaccinării împotriva COVID-19” (SIA RVC-19) pentru perioada 2021-2022, Raportul statistic nr.5-săn privind vaccinările preventive, Registru de evidenţă a accidentelor la locul de lucru f-366-1e, analizate în Microsoft Excel.

Rezultate. În conformitate cu Programul instituțional de preveni re și control al infecțiilor, Ghidului de supraveghere și control în infecțiile nosocomiale, ed.II, și a altor acte normative emise de Ministerul Sănătății al RM, în cadrul spitalului s-a desfășurat procesul de vaccinare a cadrelor medicale: medici, asistenţi medicali şi personal auxiliar implicat în îngrijirea pacienţilor. În baza analizei retrospective, dintre 1 171 de lucrători medicali, 19 932 de persoane au fost vaccina te anti-COVID cu schema primară completă, ceea ce constituie 79,6%, cu doza booster – 53,0% şi respectiv cu doza a 2-a booster – 24,5%. În cazurile de expuneri accidentale la fluide biologice, 9 persoane au fost vaccina te anti-HVB în perioada cercetată, conform indicaţiilor epidemiologice. În urma suportului metodologic, prezentarea informațiilor despre necesitatea vaccinării anti-COVID-19 la etapa de planificare, au fost determinate mai multe bariere determinate de miturile mediatizate pe scară largă în societate și mediul online, constituind 34,7%, eficiența vaccinurilor – 12,1%, credibilitatea într-un anumit producător de vaccinuri – 36,9%, necesitatea vaccinării dacă deja au suportat infecția COVID-19 a înregistrat 16,0%. La evaluarea motivelor vaccinării angajaţilor medicali din instituţie, aceștia au menționat: siguranţa sănătăţii proprii şi a membrilor familiei – 89,2%, facilitarea călătoriilor și accesul la evenimente sociale în rândul tinerilor – 32,3% şi cu un procent mai mic – 11,6% a constituit constrângerea profesională, înregistrându-se în rândul persoanelor cu studii superioare. În cazurile de expuneri accidentale la fluidele biologice, indiferent de vârstă, sex, studii, stagiu de muncă, lucrătorii medicali solicită consultația epidemiologului, vaccinarea anti-HVB, testarea conform indicațiilor. În cazul vaccinării anti-HVB gradul de complianță a lucrătorilor medicali este net superior comparativ cu vaccinarea anti-gripală și antiCOVID-19.

Concluzii. Convingerea privind imunizarea constituie o pârghie de valoare în mâinile specialiștilor de sănătate publică în scopul îmbunătățirii complianței la vaccinare.

pdf

|Views: 5| |pdf Downloads: 3|


pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.