Scrisoare de însoțire

descarcă pdf; doc

Transmit (transmitem) manuscrisul cu titlul:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

spre examinare pentru publicare în revista științifică a Asociației de Biosiguranță și Biosecuritate din Republica Moldova One Health & Risk Management.

În contextul literaturii științifice de specialitate,  valoarea manuscrisului rezidă în:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Autorii subsemnați ai manuscrisului, garantează (bifați):

 • lucrarea menționată este originală;
 • lucrarea dată nu a fost publicată anterior;
 • lucrarea menționată nu este depusă pentru publicare în altă revistă;
 • toți autorii subsemnați au contribuit la elaborarea manuscrisului;
 • a fost obținut consimțământul informat de la subiecții incluși în studiu;
 • toți autorii subsemnați au aprobat versiunea finala a manuscrisului;
 • suntem de acord cu verificarea antiplagiat a manuscrisului;
 • au fost declarate orice potențiale conflicte de interes;
 • suntem de acord cu plasarea manuscrisului în Acces deschis/liber;
 • suntem de acord cu utilizarea manuscrisului și a metadatelor în analize scientometrice în cadrul Institutului Bibliometric Național;
 • suntem de acord cu utilizarea manuscrisului și a metadatelor în baze de date/ repozitorii naționale și internaționale;
 • textul, ilustrațiile și orice alte materiale incluse în manuscris nu lezează drepturi de autor sau oricare alte drepturi în vigoare ale vreunei persoane;
 • manuscrisul nu conține afirmații ilegale și materiale sau instrucțiuni care ar putea provoca daune sau prejudicii;
 • dacă o lucrare înaintată spre publicare în revistă conține informații din alte publicații, autorii ei trebuie să asigure colegiul de redacție al revistei că dețin permisiunea în scris a autorilor materialelor menționate de a utiliza unele date într-o nouă analiză sau acest fapt transpare cert din referințele bibliografice.

Întreaga responsabilitate pentru o eventuală reclamație sau urmărire legală, care ar decurge din încălcarea garanțiilor mai sus stipulate, revine autorului (autorilor).

Următoarele informații trebuie completate obligatoriu pentru fiecare autor al manuscrisului:

* se completează în cazul în care autorul are ID

Autor 1

 • Nume, Prenume (deplin):        
 • Titlul didactic/științific:
 • Afilierea:
 1. catedră/ departament/secție:
 2. spital/universitate/instituție:
 3. oraș, țara:
 • ORCID ID*:
 • SCOPUS Author ID*:
 • Web of Science Researcher ID*:
 • e-mail:
 • tel.
 • Semnătura:

 Autor 2

 • Nume, Prenume (deplin):        
 • Titlul didactic/științific:
 • Afilierea:
 1. catedră/ departament/secție:
 2. spital/universitate/instituție:
 3. oraș, țara:
 • ORCID ID*:
 • SCOPUS Author ID*:
 • Web of Science Researcher ID*:
 • e-mail:
 • tel.
 • Semnătura:

 Autor 3

 • Nume, Prenume (deplin):        
 • Titlul didactic/științific:
 • Afilierea:
 1. catedră/ departament/secție:
 2. spital/universitate/instituție:
 3. oraș, țara:
 • ORCID ID*:
 • SCOPUS Author ID*:
 • Web of Science Researcher ID*:
 • e-mail:
 • tel.
 • Semnătura:

 Autor 4 etc.

Notă: se adaugă pentru fiecare autor

 

Data:_____________________________