Declarația autorului

descarcă pdf; doc

Prin transmiterea articolului cu titlul .............................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................

declar (declarăm) că subsemnatul (-ții): Nume/Prenume complet al autorului (-ilor)

.............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. este(sunt) autor(-i) al (ai) acestei lucrări.

Contribuţia autorilor:

Vă rugăm să indicați contribuțiile specifice efectuate de fiecare autor (de exemplu: I.Ivanov, O.Scobioală). Numele fiecărui autor trebuie să apară cel puțin o dată în fiecare dintre cele trei categorii, menţionate mai jos.

Categoria 1

Concepţia şi design-ul studiului:..............................................................................................................................

Achiziţia de date: .........................................................................................................................................................

Analiza şi/sau interpretarea datelor: .......................................................................................................................

Categoria 2

Elaborarea (drafting-ul) manuscrisului: ..................................................................................................................

Revizuirea semnificativă a manuscrisului, cu implicare intelectuală semnificativă: ......................................................................................................................................................................................

 Categoria 3

Aprobarea versiunii „gata pentru tipar” a manuscrisului (trebuie menţionate numele tuturor autorilor):

................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................

Prezenta declaraţie este semnată de cǎtre toţi autorii, în ordinea în care apar în articol, indicându-se numele/prenumele și semnătura:

.................................................................................................................................................................................

 

 

Data ...............................................