Rezistența antimicrobiană și era postantibiotică
pdf

Keywords

rezistență antimicrobiană
specii bacteriene
raport epidemiologic
boli infecțioase
antibiotice
pandemie

How to Cite

PARASCHIV, A. and VANICA, E. (2023) “Rezistența antimicrobiană și era postantibiotică”, One Health & Risk Management , p. 74. Available at: https://journal.ohrm.bba.md/index.php/journal-ohrm-bba-md/article/view/529 (Accessed: 4December2023).

Abstract

Introducere. Dezvoltarea rezistenței microbiene la antibiotice a devenit un pericol la adresa securității sănătății globale, impunând adoptarea unor măsuri cât mai urgente de combatere. Prioritar în lupta împotriva antibiorezistenței este sistemul de sănătate publică. Există mai mult de 15 clase diverse de antibiotice ce se disting prin structura chimică și mecanismul de acţiune împotriva bacteriilor.  Din 1987 până în prеzent nici o clasă nouă de аntibiotice nu a mai fost descoperită, iar unеle din ele, în pofida eficienţei lor, nu mai sunt comеrcializate pe scară largă de către producătorii de mеdicamente. Drept urmare, antibioticele sunt etichetate ca specii pe cale de dispariţie. Infecția COVID-19 este prima еxperienţă a unei pаndemii ce a provocat un haos în sistеmele de sănătate şi în еconomia globală. O situație similară s-ar putea declanșa în cazul infеcţiilor rezistеnte la antimicrobiene.

Scopul. Analiza evoluției rezistenței antimicrobiene în regiunea europeană, în perioada anilor 2017-2021, sesizarea actualității problemei create și propunerea soluţiilor eficiente de contracarare a fenomenului dat.

Material și metode. Studiul vizează metoda observațională retrospectivă de analiză a Rapoartelor Epidemiologice Anuale (EARS-Net) - Rezistența Antimicrobiană în UE/EEA pentru anii 2017-2021 al Centrului European de Prevenție și Control al Bolilor (ECDC) pentru cele mai frecvente opt specii bacteriene rezistente la antibiotice (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., Streptococcus spp., Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis și faecium). Criterii de includere în studiu au servit cele opt specii bacteriene analizate în ERAS-Net. Criterii de excludere nu sunt.

Rezultate. Pentru anii 2017-2021, raportarea cazurilor de rezistență antimicrobiană a acestor opt agenți patogeni a fost strict proporțională cu modificările din domeniul sănătății, în special pandemia de COVID-19 ce a afectat mult activitățile de prevenire și de control al infecțiilor ce vizează aceste specii bacteriene. Cea mai mare creștere a ratei de rezistență microbiană a  fost raportată în rândul Acinetobacter spp., cu o variație  de la 33,1% până la 39,9% pentru carbapeneme; de la 32,2% până la 39,6% pentru aminoglicozide; de la 37,4% până la 43% pentru fluorochinolone; rezistență combinată de la 28,2% până la 36,8% și la fel o rezistență sporită pentru K. pneumoniae de la 31,2% până la 34,3% pentru cefalosporinele de  gener.ația a III-a; de la 7,1% la 11,7 % pentru carbapeneme; de la 31,5% până la 33,6% pentru fluorochinolone,; cu o ușoară scădere de la 24,1% până la 23,7% pentru aminoglicozide și o rezistență combinată de la 20,5% până la 21,2%. Rezultatele EARS-Net determină deviaţii sporite de antibiorezistenţă în EU/EE în funcție de clasele de antibiotice, de speciile bacteriene, de regiunea geografică, iar cea mai înaltă se atestă în ţările de est, unde politica de prevenire și de combatere a rezistenței microbiene necesită optimizare și integrare mai eficientă la rețelele internaționale.

Concluzii. Antibiorezistența impune nevoia urgentă de a investi suplimentar în acțiunile de sănătate publică. Totodată, trebuie să construim sistеme de sănătаte mai durabile, care să includă аccesul la tratаmente mеdicamentoase еficiente pentru a gеstionа mai bine focаrеlе viitoаrе.

pdf

|Views: 28| |pdf Downloads: 15|


pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.