Medicina preventivă în Republica Moldova – trecut, prezent, viitor
pdf

Keywords

medicină preventivă
cercetare științifică
activitate practică
realizări
prevenție

How to Cite

FRIPTULEAC, G., BAHNAREL, I., CEBANU, S., CAZACU-STRATU, A., PARASCHIV, A. and BĂLAN, G. (2023) “Medicina preventivă în Republica Moldova – trecut, prezent, viitor”, One Health & Risk Management , pp. 14-22. Available at: https://journal.ohrm.bba.md/index.php/journal-ohrm-bba-md/article/view/475 (Accessed: 4December2023).

Abstract

Introducere. Pe parcursul timpului, medicina clinică, în scopul tratamentului bolnavilor, s-a dezvoltat în corespundere cu descoperirile ştiinţifice din domeniile biologiei şi ştiinţelor naturale în general, iar medicina preventivă, fiind mai cuprinzătoare în scop şi mai complexă în mijloace de aplicare şi realizare, are sarcina de a supraveghea starea de sănătate, factorii de risc din mediu și colectivitățile populaționale.

Material și metode. A fost analizate activitățile din domeniul medicinei preventive realizate de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, colaboratorii Departamentului Medicină Preventivă, din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”„Nicolae Testemițanu”. Sunt analizate și oglindite rezultatele cercetării științifice și rezultatele practice din domeniul medicinei preventive și nominalizate persoane  de știință și practicieni care au activat și au adus un aport considerabil la  dezvoltarea sistemului dat  în practică, didactică și cercetare.

Rezultate. Sunt prezentate date despre istoria dezvoltării medicinei preventive în Republica Moldova, realizările practice și științifice, sarcinile pe viitor. Se accentuează faptul că la diferite etape de dezvoltare a medicinei preventive în republică, denumirile instituțiilor și facultăților de medicină preventivă au fost diferite, dar esența totdeauna a fost una – prevenirea maladiilor și fortificarea sănătății populației. Astfel, pe parcursul anilor  au activat diferite instituții din sectorul practic (Stația Sanitaro-Epidemiologică Republicană, stațiile sanitar-epidemiologice orășenești și raionale, Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Preventivă și centrele de medicină preventivă teritoriale, Centrul Național de Sănătate Publică și centrele teritoriale de sănătate publică, Agenția Națională pentru Sănătate Publică), din sectorul didactic (Institutul de Stat de Medicină din Chişinău, ulterior Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”) și din cel științific (Institutul Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice în Igienă şi Epidemiologie, Institutului de Stat de Medicină din Chişinău, Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Preventivă, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Agenția Națională pentru Sănătate Publică). În prezent, sarcina de bază a serviciilor practic, didactic și științific constă în dezvoltarea de mai departe a științei profilactice, implementarea reformelor organizatorice şi a metodelor avansate de supraveghere preventivă şi curentă a sănătăţii populaţiei şi a factorilor determinanţi, pregătirea cadrelor în corespundere cu necesitățile în activitatea ştiinţifică şi practică.

Concluzii. Au fost sistematizate datele despre   istoria dezvoltării medicinei preventive în republică care a trecut  printr-o multitudine de reforme, în urma cărora  a acumulat rezultate remarcabile în domeniul practicii, cercetării științifice și activității didactice.

pdf

|Views: 97| |pdf Downloads: 23|


pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.