Apa și problemele de sănătate
pdf

Keywords

drinking water
health status
scientific research
prophylactic measures

How to Cite

CEBANU, S., SALARU, I., BEJENARI, V., PINZARU, I., BERNIC, V. and FRIPTULEAC, G. (2022) “Apa și problemele de sănătate”, One Health & Risk Management , 3(2S), pp. 10-14. Available at: https://journal.ohrm.bba.md/index.php/journal-ohrm-bba-md/article/view/317 (Accessed: 20May2024).

Abstract

Problema alimentării cu apă potabilă de calitate sigură a populaţiei este una dintre cele mai acute probleme sociale şi de sănătate publică din Republica Moldova. În Republica Moldova sunt realizate importante cercetări științifice și practice în domeniul apei și sănătății, suficiente într-o anumită măsură de a elabora și de a implementa recomandări profilactice și acte normative respective. Este elaborat suportul legislativ, fiiind, totodată implementat și programul de instruire postuniversitară a rezidenților în Sănătatea Publică. Cu toate acestea, sunt necesare activități de dezvoltare și implementare a tuturor hotărârilor de Guvern și a programelor în domeniul apei și sănătății. Este necesară mobilizarea tuturor actorilor interesați în activităţi privind asigurarea accesului
populației la apă de calitate sigură.

pdf

|Views: 393| |pdf Downloads: 158|


pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.