Recenzie la monografia colectivă „Aspecte medicale ale schimbărilor climatice: realități şi perspective”, autor coordonator: doctor în științe medicale, conferențiar universitar Cătălina CROITORU
pdf

Keywords

monografie
schimbarea climei
sănătate umană
educație climatică
adaptare la schimbările climatice
migrația climatică
efectele schimbărilor climatice
riscuri pentru sănătate
calamități naturale
Cătălina Croitoru
Vasile DUMITRAȘ

How to Cite

DUMITRAȘ, V. (2023) “Recenzie la monografia colectivă „Aspecte medicale ale schimbărilor climatice: realități şi perspective”, autor coordonator: doctor în științe medicale, conferențiar universitar Cătălina CROITORU”, One Health & Risk Management , 4(4), pp. 52-53. Available at: https://journal.ohrm.bba.md/index.php/journal-ohrm-bba-md/article/view/576 (Accessed: 4December2023).

Abstract

Monografia denumită „Aspecte medicale ale schimbărilor climatice: realități şi perspective", apărută în anul 2023 la Chișinău prin intermediul editurii "Print-Caro", se impune ca o lucrare științifică deosebit de așteptată și extrem de pertinentă. Abordează una dintre cele mai urgente probleme cu care se confruntă omenirea în prezent, subliniind conexiunile strânse dintre modificările climatice și sănătatea umană. Această monografie reprezintă o resursă de neprețuit pentru înțelegerea complexității și implicațiilor pe care schimbările climatice le au asupra sănătății omului și pentru conturarea unor perspective fundamentate în abordarea acestei situații critice. Este un exemplu elocvent al implicării cercetătorilor în elucidarea problemelor contemporane de interes major, punând accentul pe necesitatea acțiunii urgente și a strategiilor adecvate pentru a contracara impactul negativ al schimbărilor climatice asupra sănătății și a promova un viitor mai durabil și sănătos pentru generațiile viitoare.

pdf

|Views: 40| |pdf Downloads: 16|


pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.