Profesorul Ion BAHNAREL la 70 de ani
pdf

Keywords

Ion Bahnarel
Profesor

How to Cite

Consiliul Editorial (2023) “Profesorul Ion BAHNAREL la 70 de ani”, One Health & Risk Management , 4(2), p. 51. Available at: https://journal.ohrm.bba.md/index.php/journal-ohrm-bba-md/article/view/418 (Accessed: 29March2023).

Abstract

Jubileul de 70 de ani de la naşterea profesorului universitar și doctorului habilitat în științe medicale Ion Bahnarel constituie un eveniment important pentru întreaga comunitate academică din domeniul sănătății publice, al cărui parcurs, în mare măsură,  a fost influenţat în cel mai benefic mod de activitatea prodigioasă a acestei personalităţi distinse. Domnul Ion Bahnarel a contribuit considerabil prin activitatea sa   la dezvoltarea concepţiei de pregătire a specialiştilor şi la consolidarea acțiunilor orientate spre bunăstarea și sănătatea oamenilor.

Născut la 6 ianuarie 1953, în satul Proboteşti, raionul Herţa, regiunea Cernăuţi, Ucraina, își face studiile în şcoala de 8 ani din satul natal, apoi în şcoala-internat politehnică din or. Herţa, iar în 1970 susţine cu succes examenele de admitere la Facultatea de Medicină preventivă a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău, pe care o absolveşte cu brio în 1976. După absolvirea facultăţii, devine medic igienist, pasionat fiind de problemele sănătăţii umane în relaţia cu factorii ce o influenţează. Pe parcursul întregii sale activităţi a izbutit să îmbine fructuos activitatea practică cu cea ştiinţifică.

Sub mentoratul profesorului Ion Bahnarel au fost susținute 9 teze de doctor, iar altele 5 sunt în curs de realizare. A publicat 435 de lucrări științifice și metodico-didactice, inclusiv 31 de monografii, 12 manuale și ghiduri.

Profesorul Ion Bahnarel este implicat și exercită cu deosebită responsabilitate multe funcții obștești, dintre care cele mai importante sunt: consultant științific, director și executor la o serie de proicte și programe internaționale sub egida Comisiei Europene, OMS, UNICEF, USAID, AIEA, UNDP, FAO etc. Este președinte al Societății Igieniștilor din Republica Moldova, al Comisiei de atestare a medicilor igieniști, epidemiologi și microbiologi, al Comisiei de etică universitară a USMF „Nicolae Testemițanu” și membru al Consiliului de experți al Ministerului Sănătății.

Rezultatul muncii sale și devotamentul au fost apreciate cu numeroase distincții guvernamentale și titluri onorifice: Om Emerit al Republicii Moldova, Laureat al Premiului Academiei de Științe a Moldovei, Diploma de gradul I a Guvernului Republicii Moldova, Ordinul „Gloria muncii”, Laureat al Premiului Național, Ordinul de Onoare din partea Președintelui Republicii Modova etc.

Este firesc ca acest moment aniversar să reprezinte un motiv de gratitudine şi de bucurie pentru toți cei care de-a lungul timpului au fost sau sunt alături de Domnul Profesor, apreciindu-i munca, valorile și virtuțile.

 

Mulți ani prosperi, Domnule Ion BAHNAREL!!

Cu profund și deosebit respect, consiliul de redacție al revistei One Health & Risk Management

pdf

|Views: 10| |pdf Downloads: 4|


pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.