Evaluarea viabilității tulpinilor de drojdii după 15 ani de conservare

Keywords

yeast strains
genus
viability

How to Cite

SÎRBU, T. (2022) “Evaluarea viabilității tulpinilor de drojdii după 15 ani de conservare”, One Health & Risk Management , 3(3). doi: 10.38045/ohrm.2022.3.03.

Abstract

Introducere. Păstrarea durabilă şi eficientă a microorganismelor în colecții depinde de selectarea corectă a metodei de conservare, parametrilor şi mediilor de protecţie.

Material și metode. A fost evaluată viabilitatea și stabilitatea particularităților morfo-culturale a drojdiilor din CNMN, păstrate sub un strat de ulei de vazelină și în stare liofilizată timp de 15 ani.

Rezultate. Studiul viabilității a 17 tulpini de drojdii din CNMN, după 15 ani de depozitare prin metodele: liofilizare și sub un strat de ulei de vazelină, a demonstrat că, viabilitatea și stabilitatea acestora variază în dependență de gen. Astfel, viabilitatea tulpinilor liofilizate, din genul Rhodotorula a variat în limitele 47,0-65,7%, din genul Saccharomyces – 46,4-58,8%, iar din genul Lipomyces – 64,0-77,8%, comparativ cu viabilitatea înregistrată după liofilizare. De asemenea, s-a stabilit că toate tulpinile de drojdii, păstrate sub uleit de vazelină, sunt viabile, dar prezintă unele modificări ale particularităților morfo-culturale. Astfel, la tulpinile din genul Rhodotorula și genul Saccharomyces,  inoculate pe medii agarizate, coloniile în primul pasaj erau foarte mici, culoarea diferită de cea inițială. La tulpinile din genul Lipomyces astfel de modificări nu au fost depistate. S-a demonstrat că, particularitățile morfo-culturale inițiale se restabilesc mai repede, dacă culturile, păstrate sub ulei, sunt inoculate în malț lichid, apoi efectuate 2-3 pasaje consecutive pe medii agarizate.

Concluzii. Metodele de conservare a tulpinilor de drojdii în stare liofilizată sau sub un strat de ulei de vazelină, sunt foarte eficiente și de perspectivă, asigurând o viabilitate și stabilitate înaltă.  

Cuvinte cheie: tulpini de drojdii, gen, viabilitate, liofilizare, revitalizare, ulei de vazelină.

https://doi.org/10.38045/ohrm.2022.3.03

|Views: 7|


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 Tamara SÎRBU

Downloads

Download data is not yet available.