Supravegherea, controlul bolilor transmisibile – elemente cheie în supravegherea de stat a sănătății publice
PDF

Keywords

Supraveghere
control
boli transmisibile

How to Cite

SPÎNU, C. (2021) “Supravegherea, controlul bolilor transmisibile – elemente cheie în supravegherea de stat a sănătății publice”, One Health & Risk Management , 2(2), pp. 3-4. Available at: https://journal.ohrm.bba.md/index.php/journal-ohrm-bba-md/article/view/130 (Accessed: 22April2021).

Abstract

În Republica Moldova, supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile presupune colectarea, analiza, interpretarea, difuzarea sistematică și continuă a informației privind formele nozologice și problemele de sănătate în timp real și spațiu. Maladiile infecțioase care servesc obiectivul de bază al activității medicilor epidemiologici și microbiologi nu au hotare, dar au nevoie de un sistem unificat de supraveghere, evaluare a riscurilor, realizare in timp și spațiu a masurilor de control și răspuns, în permanență racordate la exigențele OMS, ECDC, CDC pentru a oferi mecanisme solide și credibile de prevenire pentru sănătatea publică.

PDF

|Views: 7| |PDF Downloads: 9|


PDF

Downloads

Download data is not yet available.