VYGOVSKA, L., V. NEDOSEKOV, V. USHKALOV, O. BOYKO, O. KEPPLE, Y. VISHOVAN, S. TERESHCHENKO, L. DAVYDOVSKA, S. BOIANOVSKIY, V. MOMOT, and T. KORCHOVA. “Study of Antibiotic Sensitivity of Salmonella Spp. Developed by Food and Biological Material”. One Health & Risk Management , Vol. 1, no. 1, July 2020, pp. 22-26, doi:10.38045/ohrm.2020.1.04.