VYGOVSKA, L., NEDOSEKOV, V., USHKALOV, V., BOYKO, O., KEPPLE, O., VISHOVAN, Y., TERESHCHENKO, S., DAVYDOVSKA, L., BOIANOVSKIY, S., MOMOT, V. and KORCHOVA, T. (2020) “Study of antibiotic sensitivity of Salmonella spp. developed by food and biological material”, One Health & Risk Management , 1(1), pp. 22-26. doi: 10.38045/ohrm.2020.1.04.