VYGOVSKA, L.; NEDOSEKOV, V.; USHKALOV, V.; BOYKO, O.; KEPPLE, O.; VISHOVAN, Y.; TERESHCHENKO, S.; DAVYDOVSKA, L.; BOIANOVSKIY, S.; MOMOT, V.; KORCHOVA, T. Study of antibiotic sensitivity of Salmonella spp. developed by food and biological material. One Health & Risk Management , v. 1, n. 1, p. 22-26, 19 Jul. 2020.