(1)
VYGOVSKA, L.; NEDOSEKOV, V.; USHKALOV, V.; BOYKO, O.; KEPPLE, O.; VISHOVAN, Y.; TERESHCHENKO, S.; DAVYDOVSKA, L.; BOIANOVSKIY, S.; MOMOT, V.; KORCHOVA, T. Study of Antibiotic Sensitivity of Salmonella Spp. Developed by Food and Biological Material. OH&RM 2020, 1, 22-26.