[1]
VYGOVSKA, L., NEDOSEKOV, V., USHKALOV, V., BOYKO, O., KEPPLE, O., VISHOVAN, Y., TERESHCHENKO, S., DAVYDOVSKA, L., BOIANOVSKIY, S., MOMOT, V. and KORCHOVA, T. 2020. Study of antibiotic sensitivity of Salmonella spp. developed by food and biological material. One Health & Risk Management . 1, 1 (Jul. 2020), 22-26. DOI:https://doi.org/10.38045/ohrm.2020.1.04.